| | |Menu główne

Moldflow.

Kompleksowa oferta z zakresu Moldflow

Eksperci Inżynierskiego Cetrum Komptencyjnego świadczą usługi w zakresie:

 1. Doradztwa przedwdrożeniowego dla Klientów, zainteresowanych systemem CAE do symulacji / optymalizacji wyrobów z tworzyw sztucznych
 2. Wdrożenia systemu Moldflow z pełnym uwzględnieniem specyfiki konkretnego Klienta
 3. Szkolenia – zarówno standardowe, wg wymagań Autodesk (uprawniające do uzyskania Certyfikatu), jak i indywidulane (wg specyficznych wymagań Klienta)
 4. Obsługowi powdrożeniowej w ramach odrębnej Umowy, o zakresie znacznie szerszym niż standardowe wsparcie techniczne Autodesk dla Klientów z aktywną Subskrypcją
 5. Analiz optymalizacyjnych na zlecenie Klienta (posiadającego lub nie posiadającego własną licencję systemu Moldflow).

Analizy optymalizacyjne

Wobec rosnącego wykorzystania części plastikowych w niemal wszystkich sektorach przemysłu, któremu towarzyszy coraz większy nacisk na redukcję kosztów i skracanie czasów wdrożenia – jak nigdy dotychczas niezbędne są narzędzia symulacyjne, zapewniające wgląd w proces formowania wtryskowego. Nasza oferta konsultingowa obejmuje wykonanie zaawansowanych analiz pod kątem:

  • Zapewnienia wymaganej jakości powierzchni wypraski (linie łączenia, smugi / przypalenia / odbarwienia, zamknięcia powietrza)
  • Zapewnienia dokładności wymiarowej wypraski (skurcze i odkształcenia)
  • Osiągnięcia zakładanych własności strukturalnych wyrobu w eksploatacji (wytrzymałość na obciążenia, częstotliwość drgań własnych, itp.)
  • Zmaksymalizowania wydajności produkcji (czas cyklu, udział odpadów, itd.)
  • Zminimalizowania szkodliwego wpływu produkcji na środowisko (zużycie energii, zużycie wody, emisja CO2, itd.)

Analizy na każdym etapie wdrożenia produkcji

Oferujemy przeprowadzenie analiz optymalizacyjnych na każdym etapie wdrożenia produkcji – od wczesnego po trwającą produkcję:

  • Rozwiązywanie problemów jakościowych, wydajnościowych, pojawiających się w trwającej już produkcji – W tego typu przypadkach, na ogół nie jest możliwa ingerencja w konstrukcję formy czy wypraski, przynajmniej do pierwszego remontu formy wtryskowej. Jedynym sposobem rozwiązania problemów jest zatem:
   – Zoptymalizowanie parametrów procesu (temperatura formy, temperatura stopu tworzywa, profil prędkości wypełniania, profil ciśnienia docisku, czas chłodzenia, temperatura i wydatek chłodziwa w poszczególnych segmentach układu chłodzenia)
   – Sugestia zmiany tworzywa na inne, optymalnie dobrane
  • Optymalizacja konstrukcji wypraski i formy oraz parametrów procesu na zaawansowanym etapie ich wdrożenia – w ramach usługi, oferujemy nie tylko wykrycie potencjalnych problemów, ale także sposoby ich rozwiązania (mniej lub bardziej „inwazyjne” – w zależności od stopnia zaawansowania projektu).
 • Pełna optymalizacja wypraski, formy i procesu przetwórstwa na wczesnym etapie wdrożenia. Wykonanie optymalizacji w początkowej fazie pozwa uniknąć wielu kosztownych prób, błędów i przeróbek.

Każde konkretne zlecenie stanowi specyficzną kombinację kryteriów, która decyduje o jego pracochłonności (a więc cenie i terminie wykonania). Serdecznie zapraszamy do zlecania nam usług konsultingowych na jak najwcześniejszym etapie wdrażania Państwa wyrobów – najlepiej już w początkowym stadium koncepcyjnym.

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Zdobycie przez PROCAD SA nowych rynków zbytu dzięki poszerzeniu dotychczasowej oferty o innowacyjne eksperckie usługi komputerowych analiz procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych”. Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie konkurencyjności rynkowej PROCAD SA dzięki rozbudowie jej oferty o nowe eksperckie inżynierskie usługi informatyczne, dedykowane producentom detali i części, głównie samochodowych, w obszarze tworzyw sztucznych, co umożliwi firmie Wnioskodawcy wejście na nowe rynki zbytu, w tym na jej ekspansję zagraniczną. Wartość projektu: 788 400,00 zł zł Dofinansowanie projektu z UE: 313 783,20 zł

piotr_wozniacki_moldflow

Piotr Woźniacki

Inżynier aplikacyjny, Specjalista Centrum Kompetencyjnego Moldflow PROCAD SA, którego doświadczenie w zakresie optymalizacji procesu Wtrysku Tworzyw z wykorzystaniem systemów prototypowania cyfrowego sięga lat 80-tych.

Dane kontaktowe:

32 445 09 40

piotr.wozniacki@procad.pl

Oprogramowanie, z którego korzystamy:

autodesk-product-design-collection
Autodesk Product Design Collection

autodesk-moldflow
Autodesk Moldflow

170_moldflow
170_simulation
170_rapid
170_roll_forming
managment

 

Back to Top